Bariery ogólnogospodarcze

53.

Wymogi dotyczące budowy systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe.
Wymogi dotyczące budowy systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe.
Par 7 Rozporządzenia MSWIA:

Dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym (…) system ten zapewnia odnotowanie:

  1. daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu;
  2. identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu, chyba że dostęp do systemu informatycznego i przetwarzanych w nim danych posiada wyłącznie jedna osoba;
  3. źródła danych, w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotyczą;
  4. informacji o odbiorcach, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia, chyba że system informatyczny używany jest do przetwarzania danych zawartych w zbiorach jawnych
Wymóg ten wiąże się z koniecznością zbędnego obciążania systemów transakcyjnych dodatkowymi danymi. Postulujemy jego wykreślenie.

Bariery w ustawie z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Lista