Bariery ogólnogospodarcze

54.

Bardzo ograniczony zakres przetwarzania danych.
Bardzo ograniczony zakres przetwarzania danych.

Przetwarzanie i wykorzystanie informacji gospodarczej jest bardzo ograniczone w porównaniu z biurami działającymi na podstawie Prawa Bankowego. Np.:
  • obowiązek usuwania informacji gospodarczej po spełnieniu zobowiązania;
Art. 7 ust.1 u.i.g.
Zbliżenie znaczeniowe informacji gospodarczej i kredytowej. Zakres przetwarzania danych oraz ich wykorzystania przez biura działające w oparciu o Ustawę i Prawo Bankowe powinien być możliwie podobny, zwłaszcza wszędzie tam gdzie nie będzie stanowić to naruszenia tajemnicy bankowej. Rozszerzenie zakresu przetwarzania danych przez biuro:
  • możliwość wyliczania i udostępniania oceny scoringowej;
  • niedeterminowany z góry zakres danych, które mogą być przesyłane w zapytaniu i przetwarzane przez biuro oraz przekazywane w odpowiedzi (np. dane z wniosku aplikacyjnego kredytobiorcy itp.);
  • przechowywanie i przetwarzanie informacji archiwalnych (postulat opisany osobno);
Działanie takie byłoby w interesie konsumentów i wszystkich podmiotów gospodarczych, gdyż sprzyjać będzie rozwojowi konkurencyjności biur.
Lista