Bariery ogólnogospodarcze

56.

Brak możliwości integracji zdalnej zbiorów danych prowadzonych przez inne podmioty.
Brak możliwości integracji zdalnej zbiorów danych prowadzonych przez inne podmioty.

Biuro nie może odpytywać innych instytucji/podmiotów o dodatkowe dane potrzebne do:
  • realizacji zapytań o ujawnienie informacji gospodarczych;
  • zapewnienia jakości przyjmowanym informacjom gospodarczym.
Art. 7 ust. 1 – 3 u.i.g.
Alternatywnie do możliwości zbierania danych we własnym zakresie, biuro powinno mieć możliwość integrowania się z systemami innych instytucji/podmiotów i zdalnego odpytywania ich o dodatkowe dane. Np.:
  • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych;
  • KRS;
  • CEIDG;
  • REGON.
Lista