Bariery ogólnogospodarcze

57.

Nieprecyzyjny zapis o braku możliwości powierzenia innym podmiotom czynności związanych z przedmiotem działalności biura.
Nieprecyzyjny zapis o braku możliwości powierzenia innym podmiotom czynności związanych z przedmiotem działalności biura. Co do zasady biuro nie może powierzyć pośrednictwa w udostępnianiu informacji gospodarczych. Jednak czy oznacza to, iż biuro nie może powierzyć niektórych czynności „pomocniczych”, takich jak: utrzymanie i konserwacja systemu, czy przetwarzanie danych na podstawie umowy np. z podmiotem powiązanym? Obecny zapis rodzi wiele sprzecznych interpretacji.
Art. 7 ust. 4 u.i.g.
Dać możliwość powierzenia niektórych czynności innym podmiotom, np. podmiotom powiązanym. Umożliwi to optymalizację procesów oraz kosztów w ramach grupy kapitałowej, np. z zakresie:
  • utrzymania infrastruktury teleinformatycznej;
  • utrzymania i konserwacja systemów;
  • wykorzystania wiedzy fachowej osób przetwarzających dane dla podmiotu powiązanego.


  • Można rozważyć rozszerzenie brzmienia Art. 7. 4 Ustawy o dodanie po słowach „Prawo Bankowe” następującego wyrażenia: „…, oraz podmiotów powiązanych w ramach jednej grupy kapitałowej.”.
Lista