Bariery ogólnogospodarcze

58.

Brak możliwości świadczenia usług identyfikacyjnych.
Brak możliwości świadczenia usług identyfikacyjnych. Mimo, że definicja informacji gospodarczej określa, iż dane identyfikujące stanowią informację gospodarczą, Ustawa reguluje ich zbieranie tylko w kontekście ujawniania zobowiązań.
Art. 2 ust. 1 lit. a-c (definicja danych identyfikacyjnych, jako informacji gospodarczych)

Art. 14 – 15 (przekazywanie informacji gospodarczych ograniczone tylko do zobowiązań)
Umożliwić biurom przyjmowanie samych danych teleadresowych (oraz ich zbieranie we własnym imieniu). Umożliwić biurom ujawnianie danych teleadresowych na zapytanie o osoby i podmioty gospodarcze. Możliwości potwierdzania tożsamości oraz ustalania adresu zamieszkania są kluczowe dla wielu gałęzi gospodarki. Usługi identyfikacyjne świadczone przez biuro nabiorą szczególnego znaczenia w perspektywie zniesienia obowiązku meldunkowego od 2016 r.
Lista