Bariery ogólnogospodarcze

59.

Brak precyzyjnego określenia kompetencji GIODO w zakresie opiniowania regulaminu zarządzania
Brak precyzyjnego określenia kompetencji GIODO w zakresie opiniowania regulaminu zarządzania danymi, powoduje wydłużenie i wzrost kosztów procedur zatwierdzania regulaminów/zmian do regulaminów przez Ministerstwo Gospodarki.
Art. 11 ust. 2 u.i.g.
  1. Doprecyzowanie zakresu opiniowania regulaminu zarządzania danymi przez GIODO poprzez zastrzeżenie, że opinia może dotyczyć wyłącznie kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
  2. doprecyzowanie, że opinia GIODO nie jest wiążąca dla MG;
  3. zastrzeżenie, że w przypadku przekroczenia terminu na wydanie opinii, o którym mowa w art. 106 § 3 k.p.a.
MG może zatwierdzić regulamin pomimo braku opinii.
Lista