Bariery ogólnogospodarcze

60.

Obowiązek ogłaszania regulaminu zarządzania danymi BIG w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Obowiązek ogłaszania regulaminu zarządzania danymi BIG w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Art.11 ust. 4 u.i.g.
Proponujemy całkowitą likwidację tego obowiązki lub zastąpienie tego obowiązku publikacją aktualnego regulaminu na stronach internetowych biura;
Lista