Bariery ogólnogospodarcze

62.

Minimum 60 dni zwłoki w płatności przed przekazaniem zobowiązania do biura.
Minimum 60 dni zwłoki w płatności przed przekazaniem zobowiązania do biura. Zbyt długi okres wymagalności zobowiązania przed wpisem do biura powoduje, że nierzetelni płatnicy nie mogą być ujawnieni wcześniej.
Art. 14 ust. 1 punkt 2 oraz art. 15. ust. 1 punkt 2.
Dla wszystkich podmiotów okres, po którym można byłoby wpisać zobowiązanie, powinien ulec skróceniu do 30 dni. Będzie to miało wpływ na zmniejszenie zatorów płatniczych oraz stanowić naprawdę wczesną informację ostrzegającą.
Lista