Bariery ogólnogospodarcze

63.

Kosztowna konieczność dopełnienia obowiązku informacyjnego przed dopisaniem dłużnika.
Kosztowna konieczność dopełnienia obowiązku informacyjnego przed dopisaniem dłużnika. Dłużnik musi być poinformowany listem poleconym na 30 dni przez ujawnieniem zaległości płatniczej w biurze. Dłużnicy często nie odbierają korespondencji.
Art. 14 ust.1 punkt 3 oraz art. 15. ust. 1, punkt 3; art. 16 ust. 1 punkt 2.
Przesłanie informacji może nastąpić listem zwykłym lub też przekazanie informacji mogłoby nastąpić na drodze telefonicznej z rejestracją rozmowy.
Lista