Bariery ogólnogospodarcze

64.

Brak możliwości posługiwania się adresem (bez konieczności podawania PESEL czy NIP)
Brak możliwości posługiwania się adresem (bez konieczności podawania PESEL czy NIP) przy przekazywaniu informacji gospodarczych do biura lub sprawdzaniu. Gdy nie jest znany numer PESEL lub NIP, wierzyciel nie ma możliwości ani zgłoszenia informacji gospodarczej ani sprawdzenia osoby / podmiotu. Sprawia to, że spora ilość informacji gospodarczych nie może być zgłaszanych do biur (np. postanowienia sądowe nie zawierają PESEL).
Art. 14 ust. 3 punkt 2.

Art. 15 ust 3 punkt 2.

Art. 16 ust 3 punkt 2 i 3.

Art. 18 ust. 4 punkt 2 u.i.g.
Umożliwić zgłaszanie informacji gospodarczych nie zawierających numeru PESEL czy NIP, a zwierających dane identyfikacyjne:
  • osoby takie jak imię, nazwisko, adres oraz ewentualnie data urodzenia;
  • podmiotu gospodarczego takie jak nazwa/firma, adres.
Lista