Bariery ogólnogospodarcze

65.

Obowiązek wysłania wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o przekazaniu informacji do BIG listem poleconym.
Obowiązek wysłania wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o przekazaniu informacji do BIG listem poleconym. Taka forma realizacji obowiązku informacyjnego wierzyciela wobec dłużnika jest bardzo kosztowna, zwłaszcza w przypadku wierzycieli masowych (banki, instytucje finansowe, telekomy, dostawcy mediów). Jednocześnie forma listu poleconego nie zapewnia skutecznego dotarcia informacji, ponieważ dłużnicy bardzo często uchylają się od odbioru listów poleconych.
Art. 14 ust. 1 pkt. 3,

Art. 15 ust. 1 pkt. 3

i Art. 16 ust. 1 pkt. 2 u.i.g.
Należy zliberalizować zasady realizacji obowiązku informacyjnego wierzyciela. Proponowane alternatywne formy: (1) list zwykły (2) klauzula informacyjna w umowie wierzyciela z dłużnikiem.
Lista