Bariery ogólnogospodarcze

67.

Brak możliwości przekazywania przez wierzycieli tzw. informacji pozytywnych o zobowiązaniach.
Brak możliwości przekazywania przez wierzycieli tzw. informacji pozytywnych o zobowiązaniach. Dotyczy to w szczególności skrócenia (z 60 do 30 dni) okresu między terminem wymagalności a datą spełnienia świadczenia, kiedy można uznać, że świadczenie takie zostało spłacone w terminie.
Art. 18 u.i.g.
Zmienić konstrukcję przepisu;
Lista