Bariery ogólnogospodarcze

68.

Zgoda podmiotu na przekazywanie do BIG informacji o wywiązaniu się ze zobowiązań.
Zgoda podmiotu na przekazywanie do BIG informacji o wywiązaniu się ze zobowiązań.
Art. 18 ust. 1 pkt 2 u.i.g.
Zmienić przepis w taki sposób aby umożliwić przekazywanie przez wierzyciela do BIG informacji gospodarczych o wywiązywaniu się ze zobowiązań bez potrzeby posiadania zgody podmiotu nie będącego konsumentem.
Lista