Bariery ogólnogospodarcze

69.

Nieprzystający do realiów zakres przetwarzania danych archiwalnych.
Nieprzystający do realiów zakres przetwarzania danych archiwalnych. Brak możliwości archiwizowania i wykorzystania informacji gospodarczej po spełnieniu zobowiązania. Informacja musi być usunięta. Wyjątkiem jest informacja o podmiotach, ale wymóg jej zanonimizowania w zakresie przetwarzania informacji archiwalnych sprawia, iż informacja archiwalna staje się mało przydatna. Ograniczenie takie jest niezrozumiałe, ponieważ dane te nie są udostępniane, lecz wyłącznie przetwarzane do celów statystycznych, w związku z czym nie zachodzi ryzyko naruszenia prawa do prywatności.
Art. 21 ust. 3 i 4 u.i.g.
Biuro powinno mieć możliwość przechowywania, ujawniania i wykorzystania pełnej informacji gospodarczej, która obecnie musi być usunięta, przez okres 3 lat od spełnienia zobowiązania, nie później jednak niż na koniec 3 roku, następującego po roku, w którym informacja została zaktualizowana po raz ostatni.
Lista