Bariery ogólnogospodarcze

70.

Brak możliwości przetwarzania informacji archiwalnych dotyczących konsumentów do celów statystycznych.
Brak możliwości przetwarzania informacji archiwalnych dotyczących konsumentów do celów statystycznych. Dane statystyczne są niezwykle przydatne w procesach oceny ryzyka. Dane te nie byłyby udostępniane przez BIG, lecz wykorzystane do opracowania modeli statystycznych wspomagających ocenę ryzyka.
Art. 7 ust. 2 pkt. 1

oraz art. 21 ust. 3 i ust. 4 u.i.g
Należy umożliwić BIG przetwarzanie zanonimizowanych informacji archiwalnych dotyczących konsumentów do celów statystycznych. Anonimizacja tych danych pozwoli uniknąć ryzyka naruszenia prawa do prywatności.
Lista