Bariery ogólnogospodarcze

71.

Obowiązek ustalania opłat za ujawnianie informacji w cenniku uchwalanym przez zarząd biura.
Obowiązek ustalania opłat za ujawnianie informacji w cenniku uchwalanym przez zarząd biura. Taki obowiązek nadmiernie ogranicza swobodę działalności gospodarczej BIG, nie pozwala na prowadzenie elastycznej polityki cenowej dostosowanej do poszczególnych kategorii klientów, a także indywidualne negocjowanie cen z odbiorcami informacji. Należy pamiętać, że ogromna większość klientów BIG to przedsiębiorcy, w stosunku do których taka ochrona jest nadmierna i nieuzasadniona, a wręcz może zagrażać ich interesom poprzez ograniczenie gdy wolnorynkowej.
Art. 22 ust. 1 u.i.g.
Należy doprecyzować, że w przypadku odbiorców informacji nie będących konsumentami wysokość opłat za ujawnienia informacji może być określona także w umowie udostępnianie informacji gospodarczych, o której mowa w art. 12 u.i.g.
Lista