Bariery ogólnogospodarcze

72.

Nieprecyzyjny zapis o opłatach celem zapisu było zapewnienie prawa dłużników
Nieprecyzyjny zapis o opłatach celem zapisu było zapewnienie prawa dłużników będących konsumentami do sprawdzania danych w BIG raz na pół roku bezpłatnie, zaś w przypadku częstszego sprawdzania zapewnienie opłaty nie wyższej niż 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W praktyce jednak BIGi spotykają się z interpretacją, że także dłużnicy niebędący osobami fizycznymi winni ponosić opłatę nie wyższą niż 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co jest niezgodne z celem pierwotnym brzmienia zapisu ustawowego.
Art. 23 zd. 3 u.i.g.
Proponujemy doprecyzowanie przepisu w sposób następujący: „w pozostałych przypadkach dostęp dłużników będących konsumentami podlega opłacie (…)”
Lista