Bariery ogólnogospodarcze

74.

Krąg podmiotów uprawnionych do sprawdzenia danych w BIG-brak jednolitej podstawy prawnej.
Krąg podmiotów uprawnionych do sprawdzenia danych w BIG-brak jednolitej podstawy prawnej. Ustawa wskazuje krąg podmiotów uprawnionych do sprawdzenia danych w BIG bez konieczności posiadania upoważnienia osoby, której dane dotyczą w związku z prowadzonymi postępowaniami. Jednakże wymieniając krąg podmiotów upoważnionych istnieją różne podstawy wynikające z przepisów szczególnych, które niejednokrotnie uniemożliwiają korzystanie z danych BIG przez podmioty uprawnione.
Art. 25 u.i.g.
Wprowadzenie katalogu podmiotów bez wskazywania podstaw szczególnych, a jedynie poprzez ujednolicenie uprawnienia dostępu poprzez wskazanie interesu prawnego określonego jako dostęp „w związku z prowadzonymi postępowaniami”
Lista