Bariery ogólnogospodarcze

75.

Bezwzględny obowiązek usunięcia informacji otrzymanych z BIG po upływie 90 dni.
Bezwzględny obowiązek usunięcia informacji otrzymanych z BIG po upływie 90 dni. Od obowiązku tego zwolnione są wyłącznie instytucje ustawowo obowiązane do oceny ryzyka kredytowego lub operacyjnego. Zakres wyłączenia budzi wątpliwości, ponieważ nie zostało doprecyzowane, o jakie instytucje chodzi. Równocześnie wielu kredytodawców i usługodawców zgłasza potrzebę dłuższego przechowywania i przetwarzania danych w określonym, prawnie usprawiedliwionym celu, innym realizacja obowiązku oceny ryzyka kredytowego lub operacyjnego.
Art. 26 st. 1 u.i.g.
Proponuje się rozszerzenie wyjątków od nakazu usuwania danych po 90 dniach poprzez ścisłe określenie celów, w jakich dane te mogłyby być przechowywane i przetwarzane po upływie 90 dni, np. realizacja obowiązku wynikającego z przepisów ustawy, dochodzenie roszczeń związanych z działalnością gospodarczą, cele dowodowe itp.
Lista