Bariery ogólnogospodarcze

76.

Nieprecyzyjny zapis komu BIG-i mogą ujawniać informacje z rejestru zapytań.
Nieprecyzyjny zapis komu BIG-i mogą ujawniać informacje z rejestru zapytań. Dane z prowadzonego przez BIG rejestru zapytań dotyczą informacji o tym kto o daną osobę pytał, kiedy informacja została ujawniona i jaka była treść informacji. Oznacza to, że każdy podmiot ma prawo dostępu do danych na temat zapytań dotyczących konkretnie jego. Jednakże w ust. 5 ustawodawca wprowadził zapis określający warunki cenowe zapytania dla dłużników będących konsumentami i tzw. podmiotów uprawnionych wskazanych w art. 25. Z brzmienia przepisu nie wynika, że BIGi maja ujawniać podmiotom z art. 25 dane z rejestru zapytań dotyczących osoby, o którą dany organ pyta. Jednakże z praktyki wynika, że podmioty uprawnione w ramach prowadzonych postępowań oczekują dostępu do danych z rejestru zapytań dotyczących weryfikowanych osób.
Art. 27 ust. 1 zd. 2

i Art. 27 ust. 5 zd. 1 u.i.g.
Doprecyzować przepis.
Lista