Bariery ogólnogospodarcze

78.

Zbyt krótki termin na aktualizację informacji w przypadku zbycia wierzytelności.
Zbyt krótki termin na aktualizację informacji w przypadku zbycia wierzytelności. W przypadku przekazania do BIG informacji o zbyciu wierzytelności nowy wierzyciel ma tylko 14 dni na aktualizację informacji, po którego bezskutecznym upływie BIG ma obowiązek usunąć informacje. Jest to niejednokrotnie zbyt krótki czas na nawiązanie kontaktu pomiędzy BIG a nowym wierzycielem oraz zawarcie umowy.
Art. 29 ust. 4 u.i.g.
Należy przedłużyć okres na aktualizację informacji w przypadku zbycia wierzytelności z 14 do 30 dni.
Lista