Bariery ogólnogospodarcze

80.

Podwójny obowiązek informacyjny banków.
Podwójny obowiązek informacyjny banków. Bank może przekazać informacje do BIG, jeżeli umowa z klientem banku zawiera stosowną klauzulę informującą o takiej możliwości. Ponadto bank musi spełnić obowiązek informacyjny na ogólnych zasadach, tj. wysłać do dłużnika wezwanie do zapłaty listem poleconym. Powoduje to, że banki są bardziej obciążone w porównaniu do innych wierzycieli i muszą ponosić dodatkowe nieuzasadnione koszty.
Art. 105 ust. 4b i ust. 4c prawa bankowego, Art. 14 ust. 1 pkt. 3, art. 15 ust. 1 pkt. 3 i art. 16 ust. 1 pkt. 2 u.i.g.
Należy – alternatywnie - zwolnić banki z obowiązku zamieszczania klauzula informacyjnych w umowach z klientami albo zwolnić banki z obowiązku wysyłania wezwań do zapłaty do dłużników listem poleconym.
Lista