Bariery ogólnogospodarcze

81.

Brak rejestru bezskutecznych egzekucji komorniczych.
Brak rejestru bezskutecznych egzekucji komorniczych. Wg szacunków rynkowych oraz w odniesieniu do statystyk krajów zachodnich (np. Niemiec) w Polsce może być nawet 3 mln bezskutecznych egzekucji komorniczych. Dane te, choć bardzo ważne dla oceny wiarygodności płatniczej, nie są nigdzie dostępne.
Dać możliwość biurom zbierania we własnym zakresie i prowadzenia rejestru bezskutecznych egzekucji komorniczych.
Lista