Bariery ogólnogospodarcze

40.

Nieprecyzyjny zapis dotyczący szczególnej sytuacji żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych
Na mocy art. 32 ust. 1 pkt 7 każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację. Termin „szczególna sytuacja” jest niedookreślony i może rodzić wątpliwości w stosowaniu przepisu.
Art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych.
Należy wprowadzić katalog przesłanek, których spełnienie umożliwi każdej osobie wniesienie pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania  jej danych.
Lista