Bariery ogólnogospodarcze

43.

Niepotrzebny obowiązek zgłaszania i aktualizowania zbiorów danych osobowych do GIODO
Rozumiejąc ograniczenia wynikające z treści obowiązującej dyrektywy 95/46 o ochronie danych osobowych konsekwentnie zwracamy uwagę na brak celowości rejestracji zbiorów danych osobowych. Jest to formalność, która w żadnym stopniu nie zwiększa ochrony danych osobowych, zwłaszcza w odniesieniu do dużych podmiotów, które często muszą te zbiory aktualizować. Obowiązek ten generuje dodatkowe, niepotrzebne koszty. Obowiązek został częściowo zniesiony nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którą administratorzy danych osobowych, którzy powołają administratora bezpieczeństwa informacji są zwolnieni z tego obowiązku, ale ze względu na szereg obowiązków nałożonych na tych ADO skorzystanie z tego zwolnienia nie jest dla przedsiębiorców korzystne.
Uchylenie z dniem 31 grudnia 2011r. art. 7 a ustęp 2 ustawy Prawo o działalności gospodarczej
Należy przywrócić wyłączenie zastosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych do danych osobowych podlegają­cych ujawnieniu w centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej.
Lista