Bariery ogólnogospodarcze

44.

Objęcie danych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi reżimem ustawy o ochronie danych osobowych.
Objęcie danych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi reżimem ustawy o ochronie danych osobowych.
Uchylenie z dniem 31 grudnia 2011r. art. 7 a ustęp 2 ustawy Prawo o działalności gospodarczej.
Należy przywrócić wyłączenie zastosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych do danych osobowych podlegających ujawnieniu w centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej.
Lista