Bariery ogólnogospodarcze

45.

Trudności interpretacyjne w odniesieniu do nieostrych pojęć ustawy
Ustawa o ochronie danych osobowych zawiera definicje, których brzmienie rodzi wątpliwości interpretacyjne, przez co utrudnione jest stosowanie ustawy.
Pojęcia: „nadmierne koszty”, „istotne naruszenie dóbr osobistych”, „względy techniczne”
Wskazane wydaje się opracowanie możliwości wydawania interpretacji indywidualnych przez GIODO.
Lista