Bariery ogólnogospodarcze

46.

Brak terminu rejestracji zbioru danych wrażliwych przez GIODO
Brak terminu, w jakim GIODO powinien dokonać rejestracji zbio­ru danych, o których mowa w art. 27 ust.1 ustawy (dane wrażliwe). Warunkiem rozpoczęcia przetwarzania tych danych jest zarejestrowanie. W praktyce powoduje długi okres oczekiwania na zaświadczenie i możliwość rozpoczęcia przetwarzania danych.
Brak regulacji w zakresie terminu rejestracji zbioru danych wrażliwych przez GIODO
Dodanie do art. 42 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdzie określony zostanie termin, np. 30 dni na rejestrację zbioru danych osobowych wymienionych w art. 27 ust. 1 uodo, od daty zgłoszenia zbioru
Lista