Bariery ogólnogospodarcze

47.

Brak regulacji w zakresie terminu ponownej rejestracji zbioru danych po usunięciu wad
Brak terminu, w jakim GIODO powinien dokonać rejestracji zbio­ru danych, w przypadku ponownego zgłoszenia zbioru danych do rejestracji po usunięciu wad. Warunkiem rozpoczęcia prze­twarzania tych danych jest zarejestrowanie zbioru. W praktyce powoduje długi okres oczekiwania na zaświadczenie i możliwość rozpoczęcia przetwarzania danych.
Brak regulacji zakresie terminu ponownej rejestracji zbioru danych po usunięciu wad
Dodanie do art. 44 ust. 6, gdzie określony zostanie termin np. 30 dni na rejestrację zbioru danych osobowych, w przypadku ponow­nego zgłoszenia zbioru danych do rejestracji po usunięciu wad, od daty zgłoszenia zbioru.
Lista