Bariery podatkowe

Lista barier związanych z: Ordynacja podatkowa

 • Ordynacja podatkowa251.

  Dualizm w zakresie kontroli i orzekania o...

  Dualizm w zakresie kontroli i orzekania o zobowiązaniach podatkowych, który m.in. poprzez zróżnicowanie praktyki orzeczniczej urzędów skarbowych...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa252.

  Martwa instytucja interpretacji ogólnych....

  Martwa instytucja interpretacji ogólnych. Instytucja interpretacji ogólnych miała służyć wszystkim podatnikom zapewniając jednolite stosowanie prawa...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa253.

  Uszczegółowienie zasad publikacji interpretacji...

  Uszczegółowienie zasad publikacji interpretacji indywidualnych i zamieszczanie informacji o ich uchyleniu. Obecne przepisy zobowiązują do niezwłocznej...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa254.

  Brak centralizacji interpretacji indywidualnych...

  Brak centralizacji interpretacji indywidualnych w zakresie podatków lokalnych (w szczególności podatku od nieruchomości), co powoduje niejednolitość...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa255.

  Brak pewności co do daty interpretacji indywidualnej...

  Brak pewności co do daty interpretacji indywidualnej, brak możliwości weryfikacji, kiedy faktycznie została ona wydana.

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa256.

  Interpretacje indywidualne chronią jedynie...

  Interpretacje indywidualne chronią jedynie jedną stronę transakcji (wnioskodawcę).

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa257.

  Brak jednoznaczności w zakresie faktycznych...

  Brak jednoznaczności w zakresie faktycznych terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych związany z licznymi regulacjami stanowiącymi o nierozpoczynaniu...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa258.

  Wyeliminowanie konieczności wzywania

  Wyeliminowanie konieczności wzywania Dyrektora Izby Skarbowej do usunięcia naruszenia prawa przy skarżeniu indywidualnych interpretacji.

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa259.

  Wstrzymanie wykonania decyzji powoduje powstanie...

  Wstrzymanie wykonania decyzji powoduje powstanie zaległości podatkowej. Dodatkowo, istnieją wątpliwości, czy pomimo wstrzymania wykonania decyzji...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa260.

  Trudności z rzeczywistym (faktycznym) uchyleniem...

  Trudności z rzeczywistym (faktycznym) uchyleniem zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego po odpadnięciu podstawy dla takiego zabezpieczenia...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa261.

  Trudności z uzyskaniem odszkodowania od...

  Trudności z uzyskaniem odszkodowania od Skarbu Państwa za wydanie decyzji podatkowej niezgodnej z prawem. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie powstaje,...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa262.

  Sposób liczenia ulgowych odsetek 75% odsetek...

  Sposób liczenia ulgowych odsetek 75% odsetek należnych.

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa263.

  Nierówne i niczym nie uzasadnione traktowanie...

  Nierówne i niczym nie uzasadnione traktowanie podatników, którzy wpłacają dobrowolnie zaległość podatkową wraz z odsetkami, a nie składają przy...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa264.

  Pozbawione ekonomicznego uzasadnienia naliczenie...

  Pozbawione ekonomicznego uzasadnienia naliczenie przez administrację skarbową odsetek za zwłokę od zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa265.

  W przypadku kwestionowania przez organy podatkowe...

  W przypadku kwestionowania przez organy podatkowe istnienia stosunku prawnego lub prawa nie ma możliwości zmuszenia organu podatkowego do wystąpienia...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa266.

  Możliwość prowadzenia postępowań kontrolnych...

  Możliwość prowadzenia postępowań kontrolnych przez dowolnie długi czas oraz w tym samym czasie, co inne kontrole toczące się u podatnika.

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa267.

  Osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw...

  Osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw gospodarczych (w szczególności finansowych) przedsiębiorcy są pociągane do odpowiedzialności karnej-skarbowej...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa268.

  Organy podatkowe mają możliwość prowadzenia...

  Organy podatkowe mają możliwość prowadzenia egzekucji decyzji ostatecznej niezwłocznie po jej wydaniu, nawet jeżeli podatnik zamierza wnieść skargę...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa269.

  Organy egzekucyjne mogą prowadzić egzekucję...

  Organy egzekucyjne mogą prowadzić egzekucję w czasie, gdy rozpatrywany jest wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, rozłożenia na raty podatku /...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa270.

  Rozpatrując wniosek o stwierdzenie nadpłaty...

  Rozpatrując wniosek o stwierdzenie nadpłaty organy podatkowe wydają odrębne decyzje dotyczące określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Kwestionowanie...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa271.

  Umożliwienie złożenia korekty deklaracji...

  Umożliwienie złożenia korekty deklaracji podatkowej za okres objęty decyzją wydaną przez organ podatkowy (w zakresie jaki nie był kwestionowany...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa272.

  Zmiana przepisów dotyczących nadpłaty...

  Zmiana przepisów dotyczących nadpłaty podatku.

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa273.

  Zachowanie terminu do złożenia pisma do...

  Zachowanie terminu do złożenia pisma do administracji podatkowej ma miejsce tylko w przypadku jej nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa274.

  Ograniczony krąg podmiotów uprawnionych...

  Ograniczony krąg podmiotów uprawnionych do realizacji zamówień poszczególnych organów podatkowych obejmujących swym zakresem usługę zwrotu nadpłaty...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa275.

  Brak uściślenia, iż doręczanie pism nadawanych...

  Brak uściślenia, iż doręczanie pism nadawanych przez organy podatkowe może odbywać się również z zastosowaniem formularza elektronicznego pokwitowania...

  czytaj więcej