Bariery podatkowe

251.

Dualizm w zakresie kontroli i orzekania o zobowiązaniach podatkowych
Dualizm w zakresie kontroli i orzekania o zobowiązaniach podatkowych, który m.in. poprzez zróżnicowanie praktyki orzeczniczej urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej wprowadza niepewność obrotu oraz podnosi koszty funkcjonowania przedsiębiorstw poprzez dublowanie kontroli.
Zmiana ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
Pozostawienie jednej administracji podatkowej uprawnionej do orzekania i kontroli w zakresie podatków.
Lista