Bariery podatkowe

252.

Martwa instytucja interpretacji ogólnych.
Martwa instytucja interpretacji ogólnych. Instytucja interpretacji ogólnych miała służyć wszystkim podatnikom zapewniając jednolite stosowanie prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Tymczasem Ministerstwo często odmawia wydania interpretacji ogólnych bez uzasadnienia.
Brak odpowiednich regulacji w ustawie OP, poza art. 14a OP (dalej: OP).
Choć wprowadzono z dniem 1 stycznia 2012 r. instytucję wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, to warunki, od których uzależniono wydanie przez MF takiej interpretacji na wniosek mocno ograniczają stosowanie tej instytucji w praktyce. Chodzi tu o wielokrotnie podnoszony już w piśmiennictwie i komentarzach obowiązek wskazania przez wnioskodawcę niejednolitego stosowania prawa podatkowego w takich samych stanach faktycznych.

Konieczne jest wyeliminowanie zapisu, że interpretację ogólną wydaje się, jeżeli w dniu złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne organu kontroli skarbowej albo od decyzji, albo na postanowienie nie zostało wniesione odwołanie lub zażalenie oraz wprost przyznanie prawa do wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji organizacjom zrzeszającym podatników/ przedsiębiorców.
Lista