Bariery podatkowe

253.

Uszczegółowienie zasad publikacji interpretacji indywidualnych i zamieszczanie informacji o ich uchyleniu.
Uszczegółowienie zasad publikacji interpretacji indywidualnych i zamieszczanie informacji o ich uchyleniu.

Obecne przepisy zobowiązują do niezwłocznej ich publikacji. Wydaje się, iż termin publikacji mają wpływ względy inne niż techniczne. Nie jest uregulowany przypadek zmiany lub uchylenia interpretacji. Brak jest informacji o zaskarżeniu interpretacji.
Art. 14i OP.
Uregulowanie terminu publikacji interpretacji indywidualnych.

Wskazanie wymogu uzupełnienia interpretacji o istotne fakty jej dotyczące – zmianie, zaskarżeniu, oddaleniu lub uwzględnieniu skargi. Interpretacje nie powinny być usuwane.
Lista