Bariery podatkowe

254.

Brak centralizacji interpretacji indywidualnych w zakresie podatków lokalnych
Brak centralizacji interpretacji indywidualnych w zakresie podatków lokalnych (w szczególności podatku od nieruchomości), co powoduje niejednolitość sposobu orzekania przez organy poszczególnych gmin w identycznych sprawach.
Art. 14j OP.
Likwidacja art. 14j OP sprawi, że Minister Finansów stanie się właściwym do wydawania interpretacji w sprawie podatków lokalnych (w szczególności podatku od nieruchomości), co uchroni przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie wielu gmin od konieczności stosowania różnej interpretacji tego samego przepisu w zależności od gminy.
Lista