Bariery podatkowe

258.

Wyeliminowanie konieczności wzywania
Wyeliminowanie konieczności wzywania Dyrektora Izby Skarbowej do usunięcia naruszenia prawa przy skarżeniu indywidualnych interpretacji.
Art. 14c §3 OP w zw. z art. 52 §3 PPSA.
Wezwanie Dyrektora IS do usunięcia naruszenia prawa oraz odpowiedź organu na to wezwanie wydają się być czynnościami całkowicie zbędnymi w procesie zaskarżania indywidualnych interpretacji, skoro i tak nie dają możliwości zmiany przez organ (w tym trybie) wydanej interpretacji. Procedury te pochłaniają jedynie czas i środki zarówno podatników, jak i urzędów. Wskazanym wydaje się albo modyfikacja PPSA w taki sposób, aby dla indywidualnych interpretacji wyłączyć stosowanie art. 52 §3 PPSA i zaskarżać je od razu do WSA, albo (2) wprowadzenie do OP instytucji odwołania od interpretacji (na wzór art. 221 OP), które Dyrektor IS mógłby uwzględnić w ramach samokontroli poprzez zmianę wydanej przez siebie interpretacji.
Lista