Bariery podatkowe

262.

Sposób liczenia ulgowych odsetek 75% odsetek należnych.
Sposób liczenia ulgowych odsetek 75% odsetek należnych.
Art. 56 §1a OP; interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. nr PK4/8012/18/LJO/09/58.
Doprecyzowanie przepisów, czy można liczyć odsetki ulgowe od odsetek naliczonych przed wejściem w życie ostatniej nowelizacji, tj. przed 1 stycznia 2009 r. lub zmiana interpretacji ogólnej wydanej w tym zakresie przez Ministra Finansów.

Interpretacja ogólna nr PK4/8012/18/LJO/09/58 wydana ogranicza zastosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę wyłącznie do okresów sprzed 1 stycznia 2009 r. mimo, że wobec braku odmiennych przepisów przejściowych, zastosowanie winna znaleźć w całości ustawa nowa, tj. Ordynacja podatkowa w brzmieniu po nowelizacji i przewidująca obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w przypadku korekt deklaracji przeprowadzonych zgodnie z warunkami z przepisu art. 56 § 1a Ordynacji. Dodatkowe uzasadnienie znajduje się także w sankcyjnym charakterze odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej (akcentowaną w orzecznictwie oraz interpretacjach MF) – przy tego typu instytucjach zasadą jest stosowanie w pierwszej kolejności przepisów nowych, chyba że starsze przewidują lepszą sytuację dla podatnika (są względniejsze). Orzecznictwo sądów administracyjnych przesądziło już kwestię możliwości stosowania do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2009r. obniżonej stawki odsetek za zwłokę, w sytuacji gdy korekta deklaracji miała miejsce po tej dacie.
Lista