Bariery podatkowe

265.

W przypadku kwestionowania przez organy podatkowe istnienia stosunku prawnego
W przypadku kwestionowania przez organy podatkowe istnienia stosunku prawnego lub prawa nie ma możliwości zmuszenia organu podatkowego do wystąpienia do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.
Art. 199a §3 OP.
Wprowadzenie regulacji, że także podatnik może wystąpić do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.
Lista