Bariery podatkowe

266.

Możliwość prowadzenia postępowań kontrolnych przez dowolnie długi czas oraz w tym samym czasie, co inne kontrole toczące się u podatnika.
Możliwość prowadzenia postępowań kontrolnych przez dowolnie długi czas oraz w tym samym czasie, co inne kontrole toczące się u podatnika.
Art. 82 i art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Wskazanie, iż wszelkie ograniczenia dotyczące kontroli (limity, brak możliwości prowadzenia więcej niż jednej kontroli) mają zastosowanie do postępowania kontrolnego.
Lista