Bariery podatkowe

267.

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw gospodarczych
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw gospodarczych (w szczególności finansowych) przedsiębiorcy są pociągane do odpowiedzialności karnej-skarbowej w sytuacji, gdy kwota należności publicznoprawnej narażonej na uszczuplenie jest niewielka w stosunku od obrotów / przychodów przedsiębiorcy.
Art. 53 §3, 6 oraz §14 – 16 kodeksu karnego-skarbowego.
Odejście od określania wykroczenia oraz wartości narażonej na uszczuplenie jako wielokrotności minimalnego wynagrodzenia, a wprowadzenie zasady uzależniającej te wartości od przychodów / obrotów podatnika, a więc wprowadzenie wartości procentowych.
Lista