Bariery podatkowe

268.

Organy podatkowe mają możliwość prowadzenia egzekucji
Organy podatkowe mają możliwość prowadzenia egzekucji decyzji ostatecznej niezwłocznie po jej wydaniu, nawet jeżeli podatnik zamierza wnieść skargę i złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji.
Art. 239f §1 OP.
Wprowadzenie regulacji, stanowiącej że złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji może nastąpić przed wniesieniem skargi i ewentualnie wniosek staje się bezprzedmiotowy, jeżeli skarga nie zostanie wniesiona. Wprowadzenie regulacji, iż do czasu rozpatrzenia wniosku o przyjęciu zabezpieczenia postępowanie egzekucyjne nie może być wszczęte.
Lista