Bariery podatkowe

269.

Organy egzekucyjne mogą prowadzić egzekucję w czasie
Organy egzekucyjne mogą prowadzić egzekucję w czasie, gdy rozpatrywany jest wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, rozłożenia na raty podatku / zaległości podatkowej lub odroczenia terminu płatności podatku / zaległości podatkowej.
Art. 56 §1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Modyfikacja przepisu w taki sposób, iż samo złożenie wniosku zawiesza postępowanie egzekucyjne.
Lista