Bariery podatkowe

270.

Rozpatrując wniosek o stwierdzenie nadpłaty organy podatkowe
Rozpatrując wniosek o stwierdzenie nadpłaty organy podatkowe wydają odrębne decyzje dotyczące określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Kwestionowanie takich rozstrzygnięć wymaga podwójnego ponoszenia wszystkich kosztów, w tym np. wpisów sądowych oraz powielania pism składanych w obu sprawach.
Art. 75 OP.
Wprowadzenie regulacji, iż wydając decyzję określającą wysokość nadpłaty organ podatkowy określa jednocześnie, w tej samej decyzji, wysokość zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy.
Lista