Bariery podatkowe

271.

Umożliwienie złożenia korekty deklaracji podatkowej
Umożliwienie złożenia korekty deklaracji podatkowej za okres objęty decyzją wydaną przez organ podatkowy (w zakresie jaki nie był kwestionowany decyzją).
Art. 81b §1 pkt 2 OP.
Obecnie wydanie decyzji określającej zobowiązanie przez organ zamyka podatnikowi drogę do samodzielnej korekty swoich rozliczeń. Ma to niekorzystny skutek w postaci braku możliwości skorygowania rozliczenia, np. w przypadku gdy zwiększeniu ulega kwota podatku naliczonego (otrzymanie w późniejszym terminie dokumentów eksportowych). Obecnie w takich sytuacjach pozostaje podatnikowi jedynie instytucja wznowienia postępowania.
Lista