Bariery podatkowe

272.

Zmiana przepisów dotyczących nadpłaty podatku.
Zmiana przepisów dotyczących nadpłaty podatku.
Art. 72 §1 pkt 1 OP.
Obecnie organy przy rozpatrywaniu nadpłaty również w podatku VAT powołują się na uchwałę NSA sygn. akt I GPS 1/11 uznając, iż nadpłata nie powstała, gdyż podatnik nie poniósł uszczerbku ekonomicznego. Można więc powiedzieć, że organ stawia się w roli ustawodawcy poprzez wskazywanie dodatkowego warunku powstania nadpłaty, podczas gdy Ordynacja podatkowa nic o tym nie mówi. W związku z tym, aby zmienić praktykę organów w tym zakresie należałoby wyraźnie wskazać w Ordynacji podatkowej, iż żaden dodatkowy warunek powstania nadpłaty nie musi zaistnieć, aby ona powstała.
Lista