Bariery podatkowe

273.

Zachowanie terminu do złożenia pisma do administracji podatkowej
Zachowanie terminu do złożenia pisma do administracji podatkowej ma miejsce tylko w przypadku jej nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) albo złożone w polskim urzędzie konsularnym. Regulacja te powoduje występowanie negatywnych skutków procesowych dla użytkowników usług pocztowych, wyklucza bądź ogranicza konkurencję w przetargach publicznych, ograniczona dostępność oferty dla indywidualnych użytkowników usług pocztowych oraz przedsiębiorców, powoduje podwyższone koszty tych usług oraz zmniejszone wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług (23% VAT).
Art. 12 §6 pkt 2 OP.
Proponowane brzmienie przepisu:

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) albo złożone w polskim urzędzie konsularnym.
Lista