Bariery podatkowe

Lista barier związanych z: Podatki dochodowe

 • Podatki dochodowe237.

  Brak spójnych przepisów o podatkach dochodowych....

  Brak spójnych przepisów o podatkach dochodowych. Dotychczasowe ustawy, nowelizowane ponad 100 – krotnie, stanowią skomplikowany zbiór przepisów...

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe238.

  Podwójna rachunkowość w zakresie przychodów/kosztów...

  Podwójna rachunkowość w zakresie przychodów/kosztów podatkowych dla podmiotów obowiązanych do prowadzenia pełnej rachunkowości. Dla celów podatkowych...

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe239.

  Wątpliwości w sprawie ustalania wartości...

  Wątpliwości w sprawie ustalania wartości firmy - dotyczą one pytania, czy nabywca przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części) może powiększyć...

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe240.

  Ograniczenie możliwości rozliczenia poniesionej...

  Ograniczenie możliwości rozliczenia poniesionej straty w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych oraz limit odliczenia...

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe241.

  Zbyt trudne do spełnienia warunki do utworzenia...

  Zbyt trudne do spełnienia warunki do utworzenia podatkowej grupy kapitałowej.

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe242.

  Zbyt niskie limity dla dokumentacji w zakresie...

  Zbyt niskie limity dla dokumentacji w zakresie cen transferowych, w szczególności dla usług.

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe243.

  Wątpliwości w sprawie zaliczania do kosztów...

  Wątpliwości w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych udostępnionych zleceniobiorcom w...

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe244.

  Problem wliczania złych długów do kosztów...

  Problem wliczania złych długów do kosztów uzyskania przychodów – obecnie tylko banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe mogą zaliczyć...

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe245.

  Obrót wierzytelnościami nieregularnymi...

  Obrót wierzytelnościami nieregularnymi z tytułu udzielonych kredytów (pożyczek) przez banki został w praktyce ograniczony do funduszy sekurytyzacyjnych...

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe246.

  Restrukturyzacje zadłużenia

  Restrukturyzacje zadłużenia – wyłączenie lub zwolnienie z opodatkowania przychodów z tytułu umorzenia lub zawieszenia naliczania odsetek z tytułu...

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe247.

  Waloryzacja progów kwotowych obowiązujących...

  Waloryzacja progów kwotowych obowiązujących w podatkach dochodowych.

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe248.

  Brak spójności przepisów w zakresie kursów...

  Brak spójności przepisów w zakresie kursów walutowych, służących do przeliczania kwot w walutach obcych na złote, dla potrzeb CIT i PIT oraz VAT. Przychody...

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe249.

  Ustawa o CIT wyłącza z przychodów kwoty...

  Ustawa o CIT wyłącza z przychodów kwoty otrzymane z tytułu odpłatnego zbycia udziałów lub akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów...

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe250.

  Obecnie obowiązujące przepisy CIT przewidują...

  Obecnie obowiązujące przepisy CIT przewidują zbyt krótki okres czasu na złożenie deklaracji dotyczącej rocznego rozliczenia podatku, upływającego...

  czytaj więcej