Bariery podatkowe

240.

Ograniczenie możliwości rozliczenia poniesionej straty
Ograniczenie możliwości rozliczenia poniesionej straty w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych oraz limit odliczenia 50% straty w jednym roku podatkowym dla branży poszukiwawczej i wydobywczej oraz przedsiębiorców prowadzących długotrwałe projekty inwestycyjne.

Obecny okres rozliczania strat podatkowych nie uwzględnia specyfiki działalności poszukiwawczej i wydobywczej oraz przedsiębiorców realizujących duże, długotrwałe projekty inwestycyjne. Okres 5 lat, w którym można rozliczyć straty podatkowe dla potrzeb podatków dochodowych jest krótszy niż okres poszukiwania i rozpoczęcia produkcji (a więc wystąpienia pierwszych przychodów z tytułu sprzedaży węglowodorów). Obecne rozwiązania mogą prowadzić do utraty możliwości rozliczenia części strat podatkowych z pierwszych lat procesu inwestycyjnego. Jest to rozwiązanie dyskryminujące branżę wydobywczą względem innych sektorów gospodarczych, w których proces inwestycyjny trwa krócej. Kwestia ta ma wręcz fundamentalne znaczenie dla ekonomicznej opłacalności prowadzonych inwestycji.
Art. 7 ust. 5 ustawy o CIT i art. 9 ust. 3 ustawy o PIT.
Zniesienie ograniczenia czasowego i procentowego na odliczenie poniesionych strat przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność poszukiwawczą i wydobywczą oraz realizujących długotrwałe projekty inwestycyjne.
Lista