Bariery podatkowe

241.

Zbyt trudne do spełnienia warunki do utworzenia podatkowej grupy kapitałowej.
Zbyt trudne do spełnienia warunki do utworzenia podatkowej grupy kapitałowej.
Art. 1a ust. 2 ustawy CIT.
Przepisy o podatkowej grupie kapitałowej pozostają w zasadzie martwe ze względu na niezwykle trudne do spełnienia w istniejących realiach gospodarczych warunki zawarte w art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. b oraz pkt 4 ustawy CIT. Proponuje się zatem ich usunięcie lub przynajmniej złagodzenie (osiągnięcie odpowiedniego udziału dochodu w przychodach jest poza tym szczególnie trudne w przypadku podatników podatku akcyzowego).
Lista