Bariery podatkowe

242.

Zbyt niskie limity dla dokumentacji w zakresie cen transferowych, w szczególności dla usług.
Zbyt niskie limity dla dokumentacji w zakresie cen transferowych, w szczególności dla usług.
Art. 9a ust. 2 ustawy CIT.
Podwyższenie limitów kwotowo lub uzależnienie obowiązku sporządzania dokumentacji od relacji wartości transakcji (a w szczególności usług) do kapitałów własnych.
Lista