Bariery podatkowe

243.

Wątpliwości w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych
Wątpliwości w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych udostępnionych zleceniobiorcom w celu wykorzystania ich na potrzeby zleceniodawcy, np. umowy toolingowe.
Art. 15 ust. 6 w zw. z art. 16a ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 63 lit c) ustawy CIT.
Jednoznaczne wskazanie, iż odpisy amortyzacyjne stanowią w tym przypadku koszt uzyskania przychodów, niezależnie od tego, czy są wykorzystywane w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej bezpośrednio (fizycznie) czy też pośrednio, tj. przez zleceniobiorcę, podwykonawcę itp.
Lista